Тарифи

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 Р І Ш Е Н Н Я

від 30 грудня 2021 р.                        м. Ніжин                                   №  499

Про  встановлення тарифів на послугу

з централізованого  водопостачання  та послугу з централізованого водовідведення

комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»

 Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статей 40, 42, 53, 59, 73  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статей 3,4,5,10 Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги»,  п. 11 постанови Кабінету Міністрів України  від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»,  зі змінами до постанови КМУ від 03.04.2019 року № 291, Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 5 липня 2019р. №690, наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130  “Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» та від 12.09.2018 року  №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» виконавчий комітет Ніжинська міської ради вирішив:

1. Встановити комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»:

  1. 1 тариф на послугу з централізованого водопостачання  на рівні 15,56 грн. за 1 куб. м. (без ПДВ), 18,67 грн. за 1 куб. м. з ПДВ, згідно структури тарифу на послугу з централізованого водопостачання.

Структура тарифу та витрат  на послугу з централізованого водопостачання  згідно додатків № 1 та № 3 додається.

1.2. тариф на послугу з централізованого водовідведення  на рівні 28,73 грн. за 1 куб. м. (без ПДВ), 34,48 грн. за 1 куб. м. з ПДВ, згідно структури тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

Структура тарифу та витрат  на послугу з централізованого водовідведення  згідно додатків № 2 та № 4 додається.

2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року та діє протягом дванадцяти  календарних місяців.

3. Рішення виконавчого комітету  Ніжинської міської ради від 25 березня 2021 року № 100 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» вважати таким, що втрачає чинність з 01 січня 2022 року.

4. Відділу економіки та інвестиційної діяльності (начальник Татяна ГАВРИШ) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федора ВОВЧЕНКА.

Головуючий на засідання виконавчого

комітету Ніжинської міської ради

перший заступник  міського  голови з питань                                

діяльності виконавчих органів ради                                   Федір ВОВЧЕНКО

ВІДКРИТИ ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТА

Інформація

про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»

Відповідно до Порядку інформування  споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05 червня 2018 року № 130, КП «НУВКГ» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на  послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі тарифи на послуги) на  плановий період  січень2022 грудень 2022р.

Діючі тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були встановлені 26 березня 2021 року рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради №100.

Тарифи, встановлені даним рішенням, застосовуються за умови переходу на нові договірні відносини відповідно до статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги.

Для бюджетних та інших споживачів договори підписані  та тарифи застосовуються з 01.04.2021 року.

Для населення застосовуються  тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення затверджені 09 листопада 2017 року рішенням  виконавчого комітету Ніжинської міської ради№277, та скориговані рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 239 від 02серпня 2018 року .

Рівень відшкодування середньозваженими діючими тарифами для населення фактичних витрат на виробництво послуг з централізованого постачання за  9 місяців 2021 року становить:

  – по водопостачанню  – 74,5%; – по водовідведенню   84,3%.

Розрахунок  вартості послуг  проведений відповідно до вимог постанови КМ України №869 від 01 червня 2011 р зі змінами та доповненнями  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

Основні причини  перегляду тарифів:

Збільшення ціни на електроенергію. Електроенергія зросла на  30% ( в затвердженому  тарифі 26.03.2021р 3,12243 грн за 1 кВт/год, станом на 03.08.21 року 4,074741 грн за 1 кВт/год без ПДВ), збільшення витрат на електроенергію в тарифах на 3374,92 тис грн. Збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, з 01.12.2021, внесені зміни в  Галузеву угоду та Колективний договір в зв’язку зі збільшенням мінімальної тарифної ставки та галузевого коефіцієнту

  • Збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 01.12.2021, внесені зміни в  Галузеву угоду та Колективний договір в зв’язку зі збільшенням мінімальної тарифної ставки та галузевого коефіцієнту

При розрахунку витрат на оплату праці:враховано тарифні ставки та посадові оклади розраховані у відповідності до Галузевої угоди на 2017-2021 роки зі змінами та доповненнями, враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2021 рік  ( грудень 2481 грн), та забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні 6000,00 грн. відповідно до Державного Бюджету України на 2021рік. Мінімальну тарифну ставку за просту некваліфіковану працю взято в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду в розмірі не менше 180 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 Підвищення  соціальних стандартів  призвело до збільшення заробітної плати та відрахувань на загальнообов’язкове державне  страхування

Матеріальні витрати  зросли за рахунок росту цін на матеріали, запасні частини, паливо мастильні матеріали  та інші.

Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  не покривають витрат підприємства на надання послуг та не дозволяють проводити своєчасні розрахунки з постачальниками електроенергії, матеріалів, запасних частин та палива а також здійснювати оновлення матеріально-технічної бази.

Дані чинники вплинули на зріст тарифу.

В порівнянні з діючими, планові тарифи збільшаться:

 Порівняльна таблиця тарифу на централізоване водопостачання

Категорія споживачівДіючі тарифи на централізоване водопостачання, грн за 1 м. куб з ПДВРозрахункові тарифи на централізоване водопостачання, грн за 1 м. куб з ПДВРіст проценту тарифів ,%
Населення14,7518,6727
Бюджет14,7518,6727
Інші споживачі14,7518,6727

Порівняльна таблиця тарифу на централізоване водовідведення

Категорія споживачівДіючі тарифи на централізоване водовідведення, грн за 1 м. куб з ПДВРозрахункові тарифи на централізоване водовідведення, грн за 1 м. куб з ПДВРіст проценту тарифів ,%
Населення25,4634,4835
Бюджет25,4634,4835
Інші споживачі25,4634,4835

Приведення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства. При цьому, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на рівні, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг, є вимогою чинного законодавства України (Законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»). економічно обґрунтованих планових витрат на їх виробництво.

Структури тарифів розміщені на сайті нашого підприємства (nizhyn-vodokanal.org.ua) від22.11.2021 року, на сайті Ніжинської міської ради (nizhynrada.org.ua) від 22.11.2021 року

 КП «НУВКГ» приймає зауваження та пропозиції протягом 7 (семи) календарних днів з дня оприлюднення інформації про зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

 Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

КП «НУВКГ», м. Ніжин вул. Козача,5 , nvkg@ukr.net(виконавець комунальної послуги);

Ніжинська міська рада – площа І.Франка ,1 кімната №10(орган, уповноважений встановлювати тарифи).

 Адміністрація КП «НУВКГ»

Структура тарифу на послугу з централізованого водопостачання по комунальному підприємству “Ніжинське управління водопровідно каналізаційного господарства”

Структура тарифу на послугу з централізованого водовідведення по комунальному підприємству “Ніжинське управління водопровідно каналізаційного господарства”

Структура витрат на послугу з централізованого водопостачання по комунальному підприємству “Ніжинське управління водопровідно каналізаційного господарства”

Структура витрат на послугу з централізованого водовідведення по комунальному підприємству “Ніжинське управління водопровідно каналізаційного господарства”